Yoga

Kökü insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenen Yoga,  kendi iç dünyanıza yapmış olduğunuz zihinsel bir yolculuktur.  Hayata bakış, din, dil, ırk farketmeksizin iyi, kötü; genç, yaşlı; herkes içindir. Yoga Ruh'u idrak etmek için yöntemler ve açıklamalar sunar fakat hiç bir şekilde bir din gibi tapınma ya da ayin önermez. Yoga bir yaşam ilmidir.