Latin Dansları

Salsa

Salsa dansı karayipler kökenli olduğu varsayılan, salsa adıyla belirtilen müzik türleri eşliğinde çiftler halinde veya grupça icra edilen, Latin Amerika’nın  modern bir dansıdır. Önceleri yalnızca Latin Amerika halkları arasında yaygın olan bu müzik türü, Karayipler’den ABD’ye göçenler sayesinde ABD’de de yaygınlık kazanmış ve salsa dansı özellikle 1980'lerden sonra tüm dünyada tanınır ve uygulanır duruma gelmiştir.

Salsa’nın kökenlerinin çeşitliliği ve çeşitli stillerden oluşan bir karışım olması adının anlamını da açıklamaktadır. "Salsa" sözcüğü aslında ispanyolca konuşan Latin Amerika ülkelerinde çeşitli baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan ‘sos’ anlamına gelir. Sözkonusu müzik ve dansa da çok farklılık kültürel öğelerin karışımını içermelerinden dolayı bu ad verilmiştir.

Salsa dans pistini tümüyle kullanmayı gerektiren danslardan değildir, daha çok bulunulan yerde, çok fazla yer değiştirmeden yapılır. Salsa her ne kadar genelde eşli yapılsa da solo olarak da yapılabilen bir dans formudur.

Merengue

1850 yılına doğru Dominik Cumhuriyeti ’nde doğmuş, komşu ülke Haiti’ninde etkisinde kalmış bir dans ve müzik türüdür.
Merenge dansının adımlarının kısa, sürünür biçimde olması, bu dansın ilk kez ayakları zincirli kölelerce oynanmış olmasının öne sürülmesine yolaçmıştır. Merenge çiftler halinde veya grupça yapılan bir Latin dansıdır.

Orijinal halinde grupça, bir çember oluşturularak yapılır. Hızlı ayak hareketleri ve omuzların silkilme hareketi dansın karakterini oluşturur. Merenge, özellikle 19. yüzyıl ortalarında popüler hâle gelmiştir. Bu dans oldukça hareketli, öğrenmesi kolay, doğaçlamaya açık bir “eğlence” dansıdır.Salsada olduğu gibi, kıvrak kalça hareketleri barındırır...Cha cha cha

Sosyal latin-amerikan danslarının en popüler olanıdır.cha cha cha terimi adını müzikteki dördüncü vuruşun, kolay yakalanabilen cha cha cha ritmini vermek için bölünmesiyle oluşmuştur.

Cha cha cha dansı, müziğinde olduğu gibi; canlı, göz alıcı, alaycıdır ve coşkun ritmiyle dünyadaki tüm dansçıların rağbet edip zevk alacağı türden bir eğlence sunar.
   

BachataABD’deki rap gibi bachata da fakir ve dışlanmışların müziği olarak ortaya çıktı.fakir dominiklerin, sosyal ve ekonomik dışlanmışlığını ve terk edilmişliğini yansıtır.1960’ların başında bachata romantik, gitara dayalı müziğin önemli bir alt kategorisi olarak ilk ortaya çıktığında, dansa yönelik diğer dallardan ayrılmaktaydı.Daha sonraları müzisyenlerin bachata ritmlerini hızlandırması ve dansçıların yeni bir dans adımı geliştirmesiyle bachata aynı zamanda bir dans müziği olarak da kabul edildi.